aa

Tlumočení

Tlumočení

  • Soudní tlumočení
  • konsekutivní/simultánní
€ 85,-- / hodina*
  • Soukromé tlumočení
  • konsekutivní/simultánní
€ 60,-- / hodina*

*Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH (19%).


Upozornění:

Hodinový honorář zahrnuje i čas na dopravu, dobu čekání a přestávky. Započaté hodiny budou zaokrouhleny na celé hodiny.