aa

Dodací lhůta

Dodací lhůta

  • Překlady do rozsahu až dvou stránek o formátu A4 budou zaslány během 48 hodin.
  • Překlady většího rozsahu dle dohody.

Poštovné

  • Originál překladu bude zaslán poštou, poštovné je pro klienta zdarma.


Upozornění:

Při zadání zakázky je nutno uvést adresu příjemce (případně i plátce, pokud není s příjemcem totožný) a telefonní kontakt pro případ dotazů.