aa

Ceny

Ceny

  • Paušální ceny:
  • Rodný list jednostránkový
€ 30,-- *
  • Rodný list dvoustránkový
€ 40,-- *
  • Oddací list jednostránkový
€ 30,-- *
  • Oddací list dvoustránkový
€ 40,-- *
  • Jiné dokumenty:
  • Za každých započatých 55 úhozů
€ 1,95 *

Překlady bez ověření

  • Za každých započatých 55 úhozů
€ 1,20 *

*Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH (19%).


Upozornění:

Zakázky, které převyšují hodnotu 100,-- €, budou zaslány až po uhrazení faktury.